Vizitati paginile Fundatiilor din:

Contor vizitatori

2063381Adresa ip: 172.70.38.132

Despre noi

În cei peste 20 de ani de experiență în formarea profesională a adulților, au fost desfăşurate 451 cursuri de calificare (cu 6760 participanţi) și 270 cursuri de perfecţionare (cu 4.350 participanţi), pentru care, mare parte din pregătirea practică s-a ținut in atelierele fundației.

 

                       img-despre-1   img-despre-2   img-despre-3

 

Din total participanți la cursuri, 4.540 au fost șomeri (44%). Serviciile noastre de formare au fost îndreptate și către categorii de persoane aparținând unor categorii defavorizate: tineri provenind din centre de plasament, deținuți, persoane cu handicap, persoane inactive din mediul rural, etc.

Un alt sector de activitate a fundației, a fost Serviciul de Consultanță, care în perioada 1994-2000 a gestionat cu succes un fond revolving, cu care a finanţat - în sistem leasing - cca. 36 firme din domeniul IMM, cu o valoare totală de cca. 300.000 €.

FRG Vladimirescu a scris și a implementat de-a lungul timpului 14 proiecte cu finanţare europeana prin programe ca: Phare-PAEM, Leonardo da Vinci, C.B.C, Banca Mondială, Phare Coeziune, Fondul Europa, POS DRU și POCU, gestionând bugete în valoare totală de cca. 2.800.000 €.

Ca o recunoaștere a activității sale, prin HOTĂRÂREA Nr. 124 din 5 martie 2019, Guvernul României recunoaşte Fundaţia Româno-Germană de Pregătire şi Perfecţionare Profesională Vladimirescu - Arad, persoană juridică română de drept privat, fără scop lucrativ, cu sediul în comuna Vladimirescu, Strada Gării nr. 59, judeţul Arad, ca fiind Instituție de utilitate publică.

Pe fondul unui recul în domeniul formării, ca urmare a finalizării programului POSDRU, fundația a căutat o diversificare a paletei de activități desfășurate în sprijinul comunității și a obținut în anul 2017 acreditarea ca furnizor de servicii sociale.

În această nouă calitate, FRG Vladimirescu implementează in prezent, un proiect cu finanțare din Fondul Social European, prin POCU, destinat persoanelor vârstnice din comuna Vladimirescu, comuna Șiria și mun. Arad. Proiectul se desfășoară în parteneriat cu Asociația Roze din Arad și cu sprijinul deosebit al Primăriei Șiria. Valoarea acestuia este de 580.000 euro si are termen de finalizare 29.11.2021.