OCUPPAT – Organizarea de Cursuri de Pregătire Profesională și Antreprenoriat la Țară - proiect ID 128576

 

PROGRAMUL OPERAŢIONAL DEZVOLTAREA RESURSELOR UMANE 2007-2013.
AXA PRIORITARĂ 5 „ Promovarea măsurilor active de ocupare”
DOMENIUL MAJOR DE INTERVENŢIE: 5.2 „ Promovarea sustenabilității pe termen lung a zonelor rurale în ceea ce privește dezvoltarea resurselor umane și ocuparea forței de muncă”
PROIECTUL: „OCUPPAT – Organizarea de Cursuri de Pregătire Profesională și Antreprenoriat la Țară”
NUMĂR DE IDENTIFICARE AL CONTRACTULUI: POSDRU/140/5.2/G/128576
VALOARE TOTALĂ ELIGIBILĂ A PROIECTULUI: 2.131.801,30 lei, cofinanţat din FONDUL SOCIAL EUROPEAN în proporţie de 98,00 %.
PERIOADA DE IMPLEMENTARE: 01.04.2014 - 30.09.2015